GROEPSPRAKTIJK KNOKKE-HEIST

UW OSTEOPATEN

Osteopaat en kinderosteopaat Eveline Coppens

Eveline Coppens

Osteopaat volwassenen &
gediplomeerd kinderosteopaat

Eveline behandelt in onze praktijk zowel volwassenen als kinderen en baby's.

Voor haar opleiding tot osteopaat behaalde Eveline het diploma licenciaat in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen aan de Ugent (2000) en het diploma sportkinesitherapie aan de KULeuven (2001). Van 2002 tot 2004 begeleidde Eveline, als kinesitherapeut en osteopaat-in-opleiding, Kim Clijsters fulltime in binnen- en buitenland.

Ze studeerde af als gediplomeerd osteopaat (D.O.) aan de International Academy of Osteopathy (2006). Nadien behaalde zij ook het universitair diploma in osteopathie aan de universiteit van Westminster, Londen (2007).

Gezien haar passie voor kinderen en baby's behaalde Eveline aansluitend ook haar diploma kinderosteopathie na een twee jaar durende postgraduaat opleiding (2006-2008) in Nederland. Tijdens deze opleiding werd ook veel aandacht besteed aan de osteopathische begeleiding van zwangere vrouwen.

Begin 2007 zette ze haar kine-activiteiten volledig stop; sindsdien werkt ze uitsluitend nog als osteopaat. Van 2006 tot en met 2009 gaf ze, naast haar werk in de osteopathiepraktijk, ook les aan toekomstige osteopaten in België, Nederland, Duitsland en Denemarken als docent aan de International Academy of Osteopathy.

Daarnaast volgt zij op zeer regelmatige basis postgraduate cursussen in osteopathie, een absolute noodzaak om up-to-date te blijven met de meest recente ontwikkelingen en u zodoende op een veilige manier met de best mogelijke zorgen te kunnen blijven omringen. Eveline is aangesloten bij de BeroepsVereniging van de Belgische Osteopaten (BVBO).

Osteopaat Bernard Van Hoof

Bernard Van Hoof

Osteopaat

Bernard behandelt in onze praktijk vooral volwassenen en sporters.

Hij studeerde in 2004 af als gediplomeerd osteopaat aan de International Academy of Osteopathy. Nadien behaalde hij ook het universitair diploma in osteopathie aan de universiteit van Westminster, Londen (2005). Bovendien was hij bij de eerste Belgen die de titel Master of Science in Osteopathy behaalden (Innsbruck, 2011).

Naast zijn werk in de osteopathiepraktijk heeft Bernard als docent aan de International Academy of Osteopathy 9 jaar les gegeven aan osteopaten in opleiding in België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland (2004-2013).

In de praktijk deed Bernard reeds veel ervaring op in het werken met sporters & topsporters uit verscheidene disciplines (kite- en windsurfen, triathlon, wielrennen, autorally, hockey, tennis, golf, fitness, ...).

Daarnaast volgt hij op zeer regelmatige basis postgraduate cursussen in osteopathie, een absolute noodzaak om up-to-date te blijven met de meest recente ontwikkelingen en u zodoende op een veilige manier met de best mogelijke zorgen te kunnen blijven omringen. Bernard is aangesloten bij de BeroepsVereniging van de Belgische Osteopaten (BVBO).

Osteopaat Jarne Debouck

Jarne Debouck

Osteopaat

Jarne behandelt in onze praktijk volwassenen met acute en chronische klachten.

Jarne is een nieuwe enthousiaste collega en welkome kracht die zeker een meerwaarde voor onze praktijk vormt. Het behandelen van patiënten met acute klachten is één van zijn stokpaardjes.

In 2022 studeerde hij af als gediplomeerd osteopaat aan de International Academy of Osteopathy. Daarenboven behaalde hij de Master of Science in osteopathy aan de Buckinghamshire New University (UK).

In de praktijk werkt Jarne met volwassenen. Hij heeft ook ervaring met het behandelen van sporters uit meerdere disciplines (surfen, zwemmen, klimmen, boulderen, inlineskaten, dans, ...).

Jarne zal regelmatig postgraduate cursussen volgen om up-to-date te blijven met de huidige ontwikkelingen binnen het veld en om zich verder te verdiepen in nieuwe onderwerpen.

OSTEOPATHIE

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie onderzoek wervelkolom

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelingsmethode gebaseerd op de klassieke medische wetenschappen zoals anatomie, biomechanica, fysiologie, neurologie, pathologie, …

Na een uitgebreid vraaggesprek betreffende de klacht en de algemene gezondheid van de patiënt, gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klacht. Hierbij staat de beweeglijkheid in het menselijk lichaam centraal.

De osteopaat onderzoekt deze beweeglijkheid in het hele lichaam en bekijkt daarbij drie grote systemen die elkaar onderling beïnvloeden:

 • het parietaal systeem: de spieren, gewrichten en gewrichtsbanden
 • het visceraal systeem: de organen (bv. de peristaltiek van de darm)
 • het craniosacraal systeem: de schedel en het bekken

Een verlies van de normale beweeglijkheid of een teveel aan spanning in één of meer van deze systemen kan leiden tot klachten. Doordat deze systemen elkaar onderling beïnvloeden kunnen de klachten zich soms op een totaal andere plaats voordoen dan waar de oorzaak zich bevindt.

Door de blokkades en spanningen in het lichaam te corrigeren stelt de osteopaat het lichaam terug in staat om zichzelf te genezen. Aangezien het probleem van bij de oorzaak wordt aangepakt, krijgt het lichaam ook de kans om te stabiliseren. Hierdoor zal de klacht verdwijnen of minder snel terugkomen.

Buiten het behandelen van de klacht zelf is het voor de osteopaat ook belangrijk om preventief te kijken of eventueel nog andere regio's in het lichaam spanningen of blokkades vertonen. Ook al worden daar op het moment zelf door de patiënt geen problemen gevoeld, toch kan het interessant zijn om deze zones te behandelen. Dit komt namelijk niet alleen de algemene gezondheid van de patiënt ten goede, maar kan ook het ontstaan van andere klachten in de toekomst voorkomen.

Osteopathie wordt vaak ten onrechte een 'alternatieve' geneeswijze genoemd. Niets is echter minder waar, osteopathie zou net moeten gezien worden als een complementaire (aanvullende) geneeswijze. De osteopaat vervangt dus in geen geval de huisarts of specialist!

MET WELKE KLACHTEN NAAR DE OSTEOPAAT?

Osteopathie behandeling rug
 • spier- en gewrichtspijn (reuma, artrose, chronische ontstekingen, …)
 • sportletsels
 • chronische peesontstekingen (tenniselleboog, achillespeesontsteking, schouder, …)
 • impingement schouder
 • rugpijn (lumbago, ischialgie, blokkades, hernia's, ...)
 • nekpijn (trapeziussyndroom, torticollis, blokkades, ...)
 • na whiplash
 • uitstralende pijn in armen of benen
 • slapende handen of voeten
 • zware, vermoeide benen
 • bekkeninstabiliteit
 • (spannings)hoofdpijn, migraine
 • vage spijsverteringsklachten (krampen, zure oprispingen, maagpijn, opgeblazen gevoel, chronische diarrhee of constipatie, spastische darmen, misselijkheid, …)
 • duizeligheid
 • oorsuizingen
 • evenwichtsstoornissen
 • vitaliteit (slaapstoornissen, vermoeidheid, stress, …)
 • concentratiestoornissen
 • chronische sinusitis
 • kaakgewrichtsklachten
 • begeleiding van (top)sporters
 • baby’tjes --> zie rubriek ‘osteopathie bij baby's en kinderen’
 • kinderen --> zie rubriek ‘osteopathie bij baby's en kinderen’
 • begeleiding tijdens en na de zwangerschap --> zie rubriek ‘osteopathie bij zwangere vrouwen’
 • preventieve controle

Het is onmogelijk een volledige lijst van indicaties weer te geven. Indien u een vraag hebt over uw klacht en of die mogelijks kan verholpen worden met osteopathie, aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen.

Indien ziekte, infectie en/of acute ontsteking wordt vermoed, zal de patiënt naar de huisarts of specialist doorverwezen worden. Dit zijn immers geen indicaties voor osteopathie.

OSTEOPATHISCH ONDERZOEK

Osteopathie anamnese Eveline Coppens

Een eerste consultatie begint altijd met een uitgebreid vraaggesprek, zowel over de actuele klacht van de patiënt als over de algemene gezondheidstoestand van de patiënt (doorgemaakte ziektes, medische onderzoeken en behandelingen, medicatie, algemene levensstijl, voedingsgewoonten, sport, …). Dit om een goed totaalbeeld te krijgen over de klacht(en) specifiek en de gezondheid van de patiënt in het algemeen.

Osteopathie onderzoek schouder

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt de patiënt altijd in zijn geheel onderzocht. Eerst wordt er nauwkeurig gekeken welke structuur de pijn of de klacht zelf uitlokt, en wat hiervan de oorzaak kan zijn. Daarnaast wordt het lichaam ook in zijn totaliteit onderzocht om te zien of er nog andere regio's zijn die hierop een invloed kunnen uitoefenen (bv. via mechanische, neurologische of fysiologische weg).

Bovendien gaan we met dit algemeen onderzoek na of het eventueel nodig is om preventief andere zones in het lichaam te behandelen. Dit met als doel de algemene gezondheid van de patiënt te bevorderen en eventuele toekomstige klachten te voorkomen.

Op basis van de bekomen gegevens uit het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek wordt een osteopathisch behandelingsschema opgesteld. Indien echter blijkt dat de patiënt niet in aanmerking komt voor osteopathische behandeling dan wordt de patiënt voor verder onderzoek doorverwezen naar de huisarts of specialist.

OSTEOPATHISCHE BEHANDELING

Osteopathie behandeling rug Osteopathie behandeling visceraal Osteopathie behandeling middenrif

Osteopathie is een geneeswijze waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de handen van de osteopaat. Apparatuur komt er met andere woorden niet aan te pas. Afhankelijk van de klacht, de leeftijd en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt wordt gebruik gemaakt van verscheidene manuele technieken, bestaande uit manipulaties (“kraken” in de volksmond), mobilisaties, stretchtechnieken, fasciale en/of cranio-sacrale technieken. Indien noodzakelijk wordt ook bijkomend advies meegegeven aan de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn advies betreffende voeding, oefentherapie, steunzooltjes, sport, …

Het doel van de osteopathische behandeling is de blokkades en bewegingsbeperkingen, die tijdens het onderzoek relevant bleken, te herstellen. Zo worden de mechanische spanningen weggenomen, waardoor de algemene beweeglijkheid wordt hersteld. Bovendien worden ook de bloedcirculatie en de bezenuwing hierdoor geoptimaliseerd. Bij de behandeling wordt er op gelet dat er steeds wordt gewerkt op de interactie tussen de drie grote systemen in de osteopathie:

DUUR EN FREQUENTIE VAN DE BEHANDELINGEN

Bij de osteopaat is een behandeling niet zozeer gebonden aan een vaste tijd. We zien echter een gemiddelde duur van 45 à 60 minuten bij een eerste consultatie (intake + eerste behandeling) en een gemiddelde duur van 30 à 40 minuten bij een standaard vervolgconsultatie.

Het is belangrijk voldoende tijd te laten tussen twee osteopathische behandelingen. Dit geeft het lichaam de kans zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo worden normaal gezien minstens één à twee weken tussen twee opeenvolgende behandelingen gelaten.

Normaal verwachten we reeds na drie à vier behandelingen een vermindering van de klachten. Is dit niet het geval, dan moet overwogen worden of verdere behandeling wel zinvol is. Bij twijfel wordt de patiënt voor verder onderzoek doorverwezen naar de huisarts of specialist.

OSTEOPATHIE BIJ BABY'S & KINDEREN

WAAROM MET MIJN KIND NAAR DE OSTEOPAAT?

Kinderosteopathie behandeling baby door Eveline Coppens

Er is een hele reeks van indicaties om met uw baby of kind bij een osteopaat op controle of behandeling te gaan.
Allereerst wordt er vaak gesproken over een geboortetrauma. Zowel bij heel moeilijke en langdurige bevallingen (zuignap, verlostang, stuitligging, sterrenkijkertje, te vroege persweeën, ...) als bij heel snelle bevallingen en keizersneden is het kindje onderhevig aan veel meer trek- en drukkrachten dan normaal. Hierdoor ontstaan vaak bewegingsbeperkingen of blokkades in het nekje of in het schedeltje met typische klachten zoals reflux, krampjes, huilbaby’tjes als gevolg (soms ook KISS-syndroom genoemd). Vanuit het nekje en het schedeltje vertrekken immers vele belangrijke zenuwstrukturen die verantwoordelijk zijn voor een goed functioneren van de spijsvertering, een goed evenwicht tussen slaap- en waakritme, … Ook bewegingsbeperkingen of blokkades in het rugje of bekkentje kunnen dergelijke symptomen veroorzaken.

We mogen natuurlijk niet vergeten dat er nog een hele reeks andere mogelijke oorzaken zijn van klachten bij kindjes. Bij voorbeeld kunnen na een ernstige val of doorgemaakte infectie ook allerhande problemen ontstaan die niet enkel op het moment zelf maar ook tijdens de verdere ontwikkeling van je spruit voor heel wat symptomen en stoornissen kunnen zorgen (zie 'type klachten').

Indien er inderdaad bewegingsbeperkingen en/of blokkades in het lichaampje van uw kind aanwezig zijn, dan kan dit aldus een grote invloed hebben op de functie van een heel aantal systemen. In deze gevallen spreken we over “functionele” problemen. Een osteopaat kan hier zeer gericht op werken door middel van heel zachte technieken. Na drie tot vier behandelingen moeten de symptomen beduidend minder of zelfs helemaal verdwenen zijn. Indien andere “structurele” problemen worden vermoed (bv maagklepje dat anatomisch niet goed ontwikkeld is, acute ontstekingen, vermoedelijke breuken, ...) wordt uw kindje doorverwezen naar de kinderarts, aangezien dergelijke problemen niet binnen het domein van de osteopaat liggen.

Indien “functionele” problemen zoals hierboven beschreven niet bij uw kind als baby werden behandeld, kunnen deze op iets oudere leeftijd typische klachten zoals oorontstekingen, hoofdpijn, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, leerstoornissen, ... bij uw kind veroorzaken. Hoe vroeger uw kind kan behandeld worden, hoe beter. Maar ook als kind is het zeker niet te laat om bij de osteopaat op consultatie te komen. Tot een leeftijd van 12-14 jaar kan een osteopaat hier goed op werken met als doel deze spanningen en bewegingsbeperkingen alsnog te behandelen, waardoor dergelijke typische klachten sterk kunnen verminderen of verdwijnen.

BIJ WELK TYPE KLACHTEN KAN OSTEOPATHIE HELPEN?

Kinderosteopathie behandeling baby door Eveline Coppens

Typische klachten waarmee u met uw baby’tje terecht kan bij de osteopaat:

 • huilbaby'tjes
 • reflux
 • krampen
 • stoelgangproblemen
 • voorkeurshouding en/of afplatting van het hoofdje
 • slaapproblemen
 • onrust
 • problemen bij zuigen, drinken en/of (ver)slikken
 • enz. ...

Kinderosteopathie behandeling kind door Eveline Coppens

Typische klachten waarmee u met uw peuter/kind terecht kan bij de osteopaat:

 • hoofdpijn
 • chronische buikpijn
 • terugkerende oorontstekingen
 • stoelgangproblemen
 • incontinentieproblemen
 • concentratiestoornissen
 • leerproblemen
 • slaapstoornissen
 • ADHD
 • enz. ...

Bij de behandeling gaan we op zoek naar spanningen en eventuele bewegingsbeperkingen in het ganse lichaampje die onderliggend kunnen zijn aan deze problemen.

DE KINDEROSTEOPAAT IS GEEN KINDERARTS!

De kinderosteopaat vervangt in geen geval de kinderarts! Acute ontstekingen, duidelijke ziektebeelden en andere ernstige aandoeningen zijn geen indicaties voor een osteopathische behandeling. Patiëntjes waarbij ernstige aandoeningen vermoed worden, worden dan ook onmiddellijk doorverwezen naar de kinderarts!

WAT HOUDT DE BEHANDELING VAN KINDJES IN?

Een eerste consultatie begint altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Hierbij wordt eerst de klacht waarmee u met uw kind bij ons komt uitgebreid besproken. Nadien wordt ook naar de zwangerschap, de bevalling, eventuele doorgemaakte kinderziektes, allergieën, familiale erfelijke aandoeningen, … gevraagd. Zo krijgen we een goed totaalbeeld van uw kind en zijn/haar gezondheid.

Vervolgens zullen we het kindje onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van verminderde beweeglijkheid en spanningen in het ganse lichaampje. Hierbij worden het nekje, het rugje, het bekkentje, de voetjes en alle andere gewrichten, de orgaantjes en ook het schedeltje onderzocht. Dit alles gebeurt met uiterst zachte onderzoekstechnieken.

Nadien wordt gekeken of de regio’s waar bewegingsbeperkingen, blokkades en/of verhoogde spanningen werden gevonden in verband kunnen gebracht worden met de klacht van uw kind.
De behandeling hiervan gebeurt met uiterst zachte osteopathische technieken. Baby'tjes en peuters worden in onze praktijk trouwens NOOIT gemanipuleerd ("kraken" in de volksmond).

De osteopathische behandeling bij een baby of een kind is anders dan die bij een volwassene. Daarom is het ook van belang om met uw kind naar een bekwaam en opgeleid kinderosteopaat te gaan.

OSTEOPATHIE BIJ ZWANGERE VROUWEN

Osteopathie behandeling zwangere dame

Mama worden is het mooiste wat een vrouw kan overkomen. Vóór dit prachtige gebeuren kan de zwangerschap echter gepaard gaan met verschillende kwaaltjes, het ene al beter te verdragen dan het andere.

Typische klachten tijdens de zwangerschap zijn:

 • bekken- en rugklachten
 • bekkeninstabiliteit
 • incontinentieproblemen
 • liespijn
 • nek- en hoofdpijn
 • zure oprispingen
 • zware en vermoeide benen
 • slapende of tintelende handen en voeten
 • vochtophoping in handen en voeten

Osteopathie behandeling zwangere dame

De osteopaat kan hier een nuttige en sterk verlichtende rol spelen. De periode van de zwangerschap kan op die manier een heel stuk aangenamer gemaakt worden voor de toekomstige mama. Maar ook de baby zal hier baat bij hebben. Wanneer de mama zich immers beter voelt en bekken- en rugregio meer ontspannen zijn, zal ook de baby meer comfort hebben in de buik.

Het onderzoek bij een zwangere vrouw verloopt net zoals bij een andere patiënt. De behandeling is echter aangepast aan de zwangerschap, wat een heel ontspannend gevoel geeft aan de patiënt.

Ook na de bevalling kan het nuttig zijn een osteopaat te raadplegen. Het bekken wordt tijdens de zwangerschap en zeker tijdens de bevalling zodanig beproefd, dat het onmiddellijk nadien of soms pas een tijd later rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en soms zelfs postnatale depressie in de hand kan werken.

TARIEVEN OSTEOPATHIE

TARIEVEN OSTEOPATHIE
NIEUWE PATIENT (intake & standaard behandeling) 80 euro
REEDS PATIENT (standaard behandeling) 70 euro

Bepaalde behandelingen vragen een langere tijdsduur dan die voorzien voor de standaard behandelingen. Het tarief wordt hier dan ook aan aangepast. Wanneer er ons inziens hiervoor een indicatie is, dan wordt dit steeds op voorhand met de patiënt besproken. De patiënt heeft natuurlijk altijd de vrije keuze hier al dan niet op in te gaan.

TERUGBETALING OSTEOPATHIE

Osteopathie wordt gedeeltelijk terugbetaald door (bijna) alle ziekenfondsen, indien de behandeling wordt uitgevoerd door een erkend osteopaat (= osteopaat met de titel "D.O." / Diplomated Osteopath) die aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. U vindt ons beiden terug op alle lijsten van erkende osteopaten en wij zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging (BVBO).

De meeste mutualiteiten betalen 10 euro per behandeling terug met een maximum van 5 behandelingen per kalenderjaar. Bij enkele aanvullende verzekeringen krijgt u echter het grootste deel van uw osteopathisch consult terugbetaald. Voor exacte informatie hieromtrent, neemt u best contact op met uw ziekenfonds of verzekeraar, aangezien dit kan verschillen van verzekering tot verzekering.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

 1. Kijk in de online agenda
 2. Geen snelle afspraak mogelijk? Kijk eens bij de collega osteopaat of er geen snellere afspraak vrij is.
 3. Geen snellere afspraak mogelijk? Leg de eerst mogelijke afspraak vast én
  • vink aan dat u verwittigd wenst te worden indien er vroeger een afspraak vrij komt. U komt dan automatisch op een aparte lijst te staan, het is enkel deze lijst die we hanteren wanneer er afbellers of verschuivingen zijn in de agenda.
  • vermeld bij de opmerking duidelijk dat het om een dringende afspraak gaat
 4. TIP: Hou dagelijks de online agenda in het oog! Wanneer een patiënt zijn/haar afspraak online annuleert dan komt dit plaatsje onmiddellijk vrij te staan in de online agenda. Dit is dan vaak terug ingenomen voordat wij het gezien hebben.
 5. Te veel wachttijd? Wij kunnen in sommige periodes de drukte echt niet volgen - sorry. Op de website van onze beroepsvereniging vindt u een lijst met de erkende én gediplomeerde osteopaten.
 6. Acute klachten in het weekend? Op de website van onze beroepsvereniging vindt u de osteopa(a)t(en) van wacht per provincie.

Wanneer u een afspraak maakt dan krijgt u 2 mails: één bevestigingsmail op het moment dat u de afspraak maakt en één bevestigingsmail twee dagen voor uw afspraak. Onderaan in deze mails is er een link. Via deze link kan u tot 24u voor het begin van uw afspraak uw afspraak annuleren.

Er wordt meer tijd genomen voor een allereerste behandeling van een nieuwe patiënt. Dit wordt zo gedaan om een nieuw dossier aan te maken en omdat we steeds een uitgebreide 'systeemanamnese' afnemen. Dit is een uitgebreid vraaggesprek in verband met uw medische voorgeschiedenis zodoende we u zo veilig en efficiënt mogelijk kunnen behandelen.

Om dit zo zorgvuldig mogelijk in te plannen kan een nieuwe patiënt niet op elk moment inboeken.

Neen, uw dossier werd reeds aangemaakt. Als bestaande patiënt bij één van de osteopaten in onze praktijk hoeft u nooit meer in te boeken als nieuwe patiënt.

Betaalmogelijkheden:

 • QR-code scannen via uw gsm (met uw eigen bankApp KBC, Belfius, ING, Payconiq, ...)
 • CASH
Wij aanvaarden GEEN overschrijvingen

CONTACT

Gelieve uw afspraken steeds via de online agenda te maken! De plaatsen in de online agenda zijn ook de enige beschikbare plaatsen.

Wat te doen indien u bij acute klachten een dringende afspraak wenst?
De beste werkwijze:

 1. Kijk in de online agenda
 2. Geen snelle afspraak mogelijk? Kijk eens bij de collega osteopaat of er geen snellere afspraak vrij is.
 3. Geen snellere afspraak mogelijk? Leg de eerst mogelijke afspraak vast én
  • vink aan dat u verwittigd wenst te worden indien er vroeger een afspraak vrij komt. U komt dan automatisch op een aparte lijst te staan, het is enkel deze lijst die we hanteren wanneer er afbellers of verschuivingen zijn in de agenda.
  • vermeld bij de opmerking duidelijk dat het om een dringende afspraak gaat
 4. TIP: Hou dagelijks de online agenda in het oog! Wanneer een patiënt zijn/haar afspraak online annuleert dan komt dit plaatsje onmiddellijk vrij te staan in de online agenda. Dit is dan vaak terug ingenomen voordat wij het gezien hebben.

Wilt u een afspraak annuleren? Dit kan tot 24 uur voor het begin van uw afspraak via de link onderaan in de bevestigingsmail van uw afspraak.

Heeft u een andere vraag waarop u het antwoord niet vindt op onze website, dan vindt u hieronder onze contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS OSTEOPATHIE
Eveline Coppens
Bernard Van Hoof
Jarne Debouck
AFSPRAAK KLIK HIER!
MAIL
GSM +32 (0) 475 25 31 88

ONZE PRAKTIJK, EEN MEERWAARDE, OOK VOOR U?

Twijfelt u of onze praktijk ook een meerwaarde voor u kan zijn? Wenst u meer info over de verschillende therapievormen die wij in onze praktijk aanbieden? Wenst u meer info over ons, de therapeuten? Wenst u te weten welke opleidingen/specialisaties wij gedaan hebben? Welke doelgebieden/doelgroepen ons nauw aan het hart liggen? Waar onze sterktes en ervaringen liggen? Neemt u gerust de rest van onze website door, wij proberen hier een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van wat u in onze praktijk mag verwachten.

WIJ POPELEN ALVAST OM U IN ONZE PRAKTIJK TE MOGEN VERWELKOMEN!!